Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 


Новини от 2019 година

година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020


20 август 2019 г.

Покана за "Ден на градинарската чорба"

Регламент за "Ден на градинарската чорба"


19 август 2019 г.


 

Становище по екологична оценка № ВТ-01/06.06.2019г. за съгласуване на Предварителен проект на „Общ устройствен план на Община Златарица“


30 април 2019 г.

Програмата за Майски празници в град Златарица може да видите тук................


24 април 2019 г.

Съобщение на вниманието на земеделските стопани за проверка и деклариране на изплатени субсидии през 2018г.


05 март 2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА
ОУП НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

   Община Златарица уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Доклад за Екологична оценка (ДЕО) на Предварителен проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Златарица с всички приложения.
   Общественото обсъждане се организира на основание чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми.
Общественото обсъждане ще се проведе на 26.03.2019 г. от 11.00 часа в малкия салон на читалище „Развитие 1885“ в гр. Златарица.
   Докладът за ЕО, Предварителният проект за ОУП на Община Златарица и приложенията към тях са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в сградата на Община Златарица, РИОСВ - Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68, както и на интернет страницата на възложителя – Община Златарица: www.zlataritsa.net , секция „Справочник“, раздел „Новини“.
Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в Община Златарица, РИОСВ - Велико Търново или на срещата за обществено обсъждане.
   За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: Пенчо Чанев – Кмет на Община Златарица, тел.: 0615 35420, факс: 0615 35478; е-mail: mail@zlataritsa.net, ob_zlatarica@mail.bg.

ПОДПИС: /п/
ПЕНЧО ЧАНЕВ,
Кмет на Община Златарица

Приложение1, Приложение1.2, Приложение2, Приложение3, Приложение3.1, Приложение3.2


05 март 2019 г.

Екологична оценка на общ устройствен план на Община Златарица

Доклад за екологична оценка на общ устройствен план на Община Златарица


година: 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки