Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

КОНТАКТИ

Телефонна централа за връзка с всички служители в Общинска администрация  :
0615/3-54-20
0615/3-56-31

Отдел Местни приходи тел: 0615/35441

Трите имена

Длъжност

Адрес институция

служебен телефон

 1.  

Пенчо Василев Чанев

кмет на община

гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов” № 22

0615/3-54-20
0615/3-54-78 – факс
Е-mail: ob_zlatarica@mail.bg

 1.  

инж. Веселин Йорданов Чанев

зам. кмет на община

гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов” № 22

0615/3-54-20
0615/3-54-78 – факс
Е-mail: ob_zlatarica@mail.bg

 1.  

Таня Николова Лазарова

секретар на община

гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов” № 22

0615/3-55-51
0615/3-54-78 – факс

sekretar_zl@abv.bg

 1.  

Николинка Атанасова Хаджиева

кмет на с.Горско Ново село

с.Горско Ново село

061502 217

 1.  

Даниела Николаева Ангелова

кмет на с. Родина

с. Родина

06156 22-20

 1.  

Шабан Юсеинов Якубов

кмет на кметство Средно село

с. Средно село

0615/3-56-20

 1.  

Севдалин Евелинов Чаушев

кмет на кметство  Резач

с. Резач

0615/3-55-63

 1.  

Бисер Алдинов Чинов

кмет на кметство Калайджии

с. Калайджии

0615/3-56-62

 1.  

Фехми Джамалов Топчиев

км. наместник на с. Разсоха

с. Разсоха

0615/3-56-12

 1.  

Пенка Светославова Конакчиева

км. наместник на с. Росно

с. Росно

0615/3-56-01

 1.  

Дилян Трендафилов Дилянов

км. наместник на с. Долно Шивачево

с. Долно Шивачево

0615/3-55-73

 1.  

Димитър Цанев Иванов

км. наместник на с. Сливовица и с. Чешма

с. Сливовица

06157/22-30

 1.  

Мирослав Георгиев Асенов

км. наместник на с. Дедина и с. Равново

с. Дедина

0615/3-56-18

 

 

 

 

 

 1.  

Стефан Иванов Бранзелов

Председател Общински съвет

гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов” № 22

0615/3-54-20
0615/3-54-78 – факс
obs_zl@abv.bg

 1.  

Оперативен дежурен

 

гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов” № 22

0615/3-54-50

 

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки