Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

Парламентарните избори 2021 година за на народни представители в 45 Обикновено народно събрание на Република България

04 март 2021 г.

Заповед за поставяне и разпространяване на агитационни материали


Заповед за провеждане на агитация


04 март 2021 г. Разяснителни видеоклипове за правото на гласуване
26 февруари 2021 г.

Електронни услуги във връзка с провеждането на предстоящите избори

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес


910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци


910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)


910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)


910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 - 6 от ИК)


910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Тук може да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.

19 февруари 2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за народни представители
на 4 април 2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за народни представители
на 4 април 2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

18 февруари 2021г. Покана за провеждане на консултации за съставите на секционните избирателни комисии за избори за народни представители на 04.04.2021г.
18 февруари 2021г. Указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес
18 февруари 2021г. Съобщение за важните срокове във връзка с изборите за народни представители на 04.04.2021г.
18 февруари 2021г. Брой избиратели в предварителните списъци за гласуване в изборите за народни представители на 4 април 2021г.
18 февруари 2021г. Хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г.
17 февруари 2021 г. Заповед на кмета на Общината за местата за обявяване на избирателнитесписъци
11 февруари 2021 г. Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Златарица
11 февруари 2021 г. Списък с обхвата на избирателните секции в община Златарица

 

Сигнали за корупция / Информационен център / Обществени поръчки/
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Туризъм / Полезни връзки