Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Експертни становища
от осъществен предварителен контрол на АОП

3
17.07.2015г.
Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
2
25.03.2015г.
Доклад за законосъобразност на процедура за обществена поръчка с уникален номер в РОП 00954-2015-0002
1
05.02.2015г.
Становище за осъществен предварителен контрол по чл.19, ал.2, т.22 от ЗОП

 


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки