Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА


Община ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090    град    Златарица,    улица    “Стефан Попстоянов”    №22

Централа:тел: 0615/3-54-20
Факс :тел: 0615/3-54-78
е-ма
il :ob_zlatarica@mail.bg
www.zlataritsa.net

 

 

 

15.11.2017г.

1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2017 г.-30.11.2017 г.

2. Месечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 30.11.2017 г.

3. Месечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 30.11.2017 г.

4. Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 30.11.2017 г.


03.11.2017г.

1. Заверен баланс за 2016 г.

2. Заверен отчет за натуралните показатели за 2016 г.

3. Заверен отчет за сметките за чужди средства за 2016 г.

4. Заверен отчет за ССЕС – KSF за 2016 г.

5. Заверен отчет за ССЕС – РА за 2016 г.

6. Заверен отчет по ЕБК за изпълнението на бюджета за 2016 г.

7. Заверен разчет за финансиране на КР за 2016 г.

8. Становище и одитен доклад за ГФО 2016 г.


Публикувано на
18 октомври 2017 г.

1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2017 г.-30.09.2017 г.

2. Месечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 30.09.2017 г.

3. Месечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 30.09.2017 г.

4. Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 30.09.2017 г.

5. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2017 г.-30.09.2017 г.

6. Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 30.09.2017 г.

7. Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 30.09.2017 г.

8. Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 30.09.2017 г.


Публикувано на
08 септември 2017г.

Mесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2017 г.-31.08.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 31.08.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 31.08.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 31.08.2017 г.


Публикувано на
17 август 2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2017 г.-31.07.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 31.07.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 31.07.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 31.07.2017 г.


Публикувано на
24 юли 2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2017 г.-30.06.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 30.06.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 30.06.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 30.06.2017 г.


Публикувано на
28 юни 2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2017 г.-31.05.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 31.05.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 31.05.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 31.05.2017 г.


Публикувано на
16 май 2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2017 г.-30.04.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 30.04.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 30.04.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 30.04.2017 г.


Публикувано на
25 април 2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2017 г.-31.03.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 31.03.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 31.03.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 31.03.2017 г.


Публикувано на
17 март 2017 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2017 г.-28.02.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 28.02.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 28.02.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 28.02.2017 г.


Публикувано на
20 февруари 2017г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2017 г.-31.01.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 31.01.2017г.

Отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-РА към 31.01.2017 г.

Отчет по ЕБК за сметките за средствата от ЕС-КСФ към 31.01.2017 г.


  Изпълнение на бюджет: 2014г. / 2015г. / 2016г. / 2017г.

 

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки