Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА


Община ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново
5090    град    Златарица,    улица    “Стефан Попстоянов”    №22

Централа:тел: 0615/3-54-20
Факс :тел: 0615/3-54-78
е-ма
il :ob_zlatarica@mail.bg
www.zlataritsa.net

 

 

 

18.09.2018г.

1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2018 г.-31.08.2018 г.

2. Месечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 31.08.2018 г.

3. Месечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 31.08.2018 г.

4. Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 31.08.2018 г.

5. Месечни отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДМП към 31.08.2018 г.

6. Месечни отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДЕС към 31.08.2018 г.


20.08.2018г.

1. Mесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2018 г.-31.07.2018г.

2. Mесечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 31.07.2018г.

3. Mесечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 31.07.2018г.

4. Mесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 31.07.2018г.

5. Mесечни отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДМП към 31.07.2018г.

6. Mесечни отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДЕС към 31.07.2018г.


01.08.2018г.

1. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2018 г.-30.06.2018г.

2. Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 30.06.2018г.

3. Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 30.06.2018г.

4. Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 30.06.2018г.

5. Тримесечни отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДМП към 30.06.2018г.

6. Тримесечни отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДЕС към 30.06.2018г.

7. Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, ССЕС и сметките за чужди средства в хил. лв. към 30.06.2018г.


20.07.2018г.

1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2018 г.-30.06.2018 г.

2. Месечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 30.06.2018 г.

3. Месечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 30.06.2018 г.

4. Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 30.06.2018 г.

5. Месечни отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДМП към 30.06.2018 г.

6. Месечни отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДЕС към 30.06.2018 г.


15.06.2018г.

1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2018 г.-31.05.2018 г.

2. Месечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 31.05.2018 г.

3. Месечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 31.05.2018 г.

4. Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 31.05.2018 г.

5. Месечни отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДМП към 31.05.2018 г.

6. Месечни отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДЕС към 31.05.2018 г.


15.05.2018г.

1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2018 г.-30.04.2018 г.

2. Месечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 30.04.2018 г.

3. Месечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 30.04.2018 г.

4. Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 30.04.2018 г.

5. Месечни отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДМП към 30.04.2018 г.

6. Месечни отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДЕС към 30.04.2018 г.


03.05.2018г.

1. Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2018 г.-31.03.2018 г.

2. Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 31.03.2018 г.

3. Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 31.03.2018 г.

4. Тримесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 31.03.2018 г.

5. Тримесечни отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДМП към 31.03.2018 г.

6. Тримесечни отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДЕС към 31.03.2018 г.

7. Сборен отчет  за касовото изпълнение на бюджета, ССЕС, и сметките за чужди средства в хил. лв. към 31.03.2018 г.


17.04.2018г.

1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2018 г.-31.03.2018 г.

2. Месечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 31.03.2018 г.

3. Месечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 31.03.2018 г.

4. Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 31.03.2018 г.

5. Месечни отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДМП към 31.03.2018 г.

6. Месечни отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДЕС към 31.03.2018 г.


13.03.2018г.

1. Mесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2018 г.-28.02.2018 г.

2. Mесечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 28.02.2018 г.

3. Mесечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 28.02.2018 г.

4. Mесечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 28.02.2018 г.

5. Mесечен отчетни на данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДМП към 28.02.2018 г.

6. Mесечен отчет на данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДЕС към 28.02.2018 г.


23.02.2018г.

1. Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация за периода 01.01.2018 г.-31.01.2018г.

2. Месечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-КСФ към 31.01.2018г.

3. Месечен отчет по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА към 31.01.2018 г.

4. Месечен отчет по ЕБК за сметките за чужди средства към 31.01.2018 г.

5. Отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДМП към 31.01.2018г.

6. Отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДЕС към 31.01.2018г.


  Изпълнение на бюджет: 2014г. / 2015г. / 2016г. / 2017г. / 2018г.

 

Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки