Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

 

Предварителни обявления

 

ID 651136
Име: Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО):
Описание:
Обществената поръчка се възлага във връзка с реализацията на договор № 04/226/00359 от 19.12.2014 година за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и има за цел изпълнение на предвидените дейности по проект: "Интегриране на система за ранно известяване при възникване на горски пожари на територията на община Златарица".
Побликувано на: 26 Февруари 2015 г. 17:29:46


За да отворите документацията ви е необходим архиватор който може да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

При нередности моля пишете на admin@zlataritsa.net


Профил на купувача / Сигнали за корупция / Информационен център
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Полезни връзки