Начало / Община / Справочник / Галерия / Администрация / Общински съвет / Контакти / Банкови сметки

Парламентарните избори 2021 година за на народни представители в 46 Обикновено народно събрание на Република България

19 юли 2021 г. Резултатите от изборите в община Златарица
05 юли 2021 г.

Съобщение за предстоящо обучение на членове на СИК

Съобщение за за провеждане на демонстрационно машинно гласуване

05 юли 2021 г.

Видеоматериал за гласуване с машина

Разяснителна кампания

02 юли 2021 г.

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК

910007 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели поставени под задължителна карантина или изолация

29 юни 2021 г. СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
25 юни 2021 г.
02 юни 2021 г.

Електронни услуги във връзка с провеждането на предстоящите избори

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)

910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)

14 юни 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

14 юни 2021 г. Регистрация за гласуване по настоящ адрес
8 юни 2021 г. Заповед на кмета на Община Златарица за местата и начина на провеждане на агитация
1 юни 2021 г. Заповед на кмета на Община Златарица за изготвяне и разпространение на агитационни материали
31 май 2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) -част първа

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) -част втора

27 май 2021 г.

Покана за консултации за определяне състави на СИК за изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

Решение на РИК за разпределение на местата

26 май 2021 г. Заповед на кмета на Община Златарица за определяне местата за обявяване на избирателните списъци
20 май 2021 г.
20 май 2021 г.
20 май 2021 г.

 

Сигнали за корупция / Информационен център / Обществени поръчки/
Достъп до обществена информация / Камера / Обяви / Новини / Туризъм / Полезни връзки